Truckar Elfordon Städmaskiner ATV

Reparation och service av truckar av alla fabrikat!

Vi servar och reparerar allt från den minsta pallyftare till den största truck. Vi har mer än 30 års erfarenhet i branschen och med hjälp av våra 12 servicebilar finns vi alltid nära dig! Vår egen personal täcker upp området mellan Stenungsund och Laholm. Till detta kommer sammarbetspartners i Skåne, Värnamo, Värmland och Stockholm.

Även om service kostar pengar, visar erfarenheten att man i längden får lägre reparationskostnader, högre andrahandsvärde samt mindre produktionsbortfall när man är noga med underhållet. En välservad truck gör också truckföraren mer motiverad och effektivare i sitt arbete. Man följer de säkerhetsanvisningar som anges i Svensk Standard ss-3458 och ss-3459. Service är inte dyrt, det är ovärderligt

Servicebil   Servicebil   Servicebil

Serviceavtal:

Skriv ett serviceavtal med oss, så får ni full kontroll på underhåll och kostnader!Tyvärr är truckar många gånger inblandade i arbetsplatsolyckor. Ett första steg att förebygga denna typ av olyckor är att ha en välservad och säker truck. AltiTruck schemalägger ett planerat underhåll som är anpassat till kundens behov av service. Många försäkringsbolag ställer krav på årlig brandbesiktning. Att ha ett skriftligt serviceavtal underlättar för Er som kund ifall Ni är certifierade eller avser att certifiera Ert företag.

Falkenberg

Brogatan 35
311 64 Vessigebro

Tel.  0346 - 206 30
Fax.  0346 - 206 28

Halmstad

Sibiriegatan 2
302 45 Halmstad

Tel.  035 - 10 70 07
Fax.  0346 - 206 28

Göteborg

Importgatan 19
422 46 Hisings Backa

Tel.  031 - 58 58 80
Fax.  031 - 58 58 09

Kontakta oss

Använd gärna kontaktformuläret på vår kontaktsida